Koyu Lekeler için Intensive Molecular Vitamin C


CİLT LEKELERİ NEDEN OLUŞUR? HİPERPİGMENTASYON NEDİR?

Cildinyapısındadoğalolarakbulunanmelanin,cilderenkverenmoleküleryapıdabirpigmenttir. Güneşışınlarınamaruzkalındığındabuhücrelerdekimelaninsentezitetiklenir. Yoğunluğuartanmelaninpigmenticilttonununkoyulaşmasınasebepolur.

Kalıtsalyadaçevreselfaktörlerinetkisiyleciltgörünümündekoyulekeleroluşabilir.

  • Halkarasındahamilelikmaskesiolarakdabilinenmelazma,
  • güneşlekesiolarakbilinenlentigoyada ,
  • özellikleergenlikdönemindeetkisinigösterenakneproblemlerisonrasıoluşanciltpürüzleri ,

hiperpigmentasyonadıverilenkoyulekegörünümüçeşitlerindendir.

vitamin c içerikli nemlendiriciinstitut esthederm intensive collection vitamine cesthederm c vitaminli leke karşıtı nemlendirici krem ve dokusu

C VİTAMİNİ’NİN FAYDALARI NELERDİR?

BağışıklıksisteminidestekleyicietkisibulunanCvitaminininciltiçindebirçokfaydalıetkisibulunur.

SudaçözünenvitaminlerdenbiriolanCvitamini,tükettiğimizbirçokbesininiçerisindedoğalolarakbulunmaktadır.

  • Cildingençgörünümünükorumayadestekolanbuvitamin;serbestradikallerinötralizeederek,bumoleküllerinzararlıetkileriylemücadeleeder.
  • Dışfaktörlerinciltüzerindekiolumsuzetkileriniazaltmayayardımcıolur.
  • Cilttonueşitsizliklerinekarşıetkiederken,cildindahaaydınlıkvecanlıbirgörünümekavuşmasınısağlar.
  • Yaşlanmakarşıtıetkiileuygulamasonrasıdüzenlikullanımınabağlıolarakcilttonunueşitleyerek,lekeleritedaviedensüreçlerdeyardımcıroloynar.

INTENSIVE VITAMINE C GEL-CREAMLeke, ışıktı kaybı ve renk eşitsizliği problemlerine karşı intensive vitamin c nemlendirici bakım kremini keşfet

Leke,ışıltıkaybıverenkeşitsizliğiproblemlerinekarşıhafifdokulubakımkremi.

Koyulekegörünümününazalmasına,cildinışıltısınıgerikazanmasınadestekolur.

Dahaeşittonlubirciltgörünümüsağlar

Kırışıklıkveinceçizgileringörünümünüazaltır.

Serbestradikallerekarşıtıetkieder,cildingençgörünümününkorunmasınayardımcıolur.

KANITLANMIŞ ETKİNLİK

  • KoyuLekeGörünümünde%80*azalma
  • DahaAydınlıkCiltTonu%80*

* 28günsonunda, 30ila48yaşarası25kadınilegerçekleştirilenkullanımtesti

INTENSIVE VITAMINE C SERİSİNİ DENE

Esthederm Intensive C Vitamini İçerikli Jel Krem Satın Al

KEŞFETMEYE DEVAM ET

Esthederm Intensive Molecular Collection serisinin tamamını incelemek için tıklaSiyah Nokta ve Gözenekler için Intensive AHA Serisini Keşfet. Hemen tıklaProf. Dr. Erol Koç Hyalüronik Asidin Faydalarını Anlatıyor. Hemen Tıkla