Kırışıklık ve Kolajen Kaybı


YAŞLILIK NEDİR? CİLT NEDEN YAŞLANIR?

Yaşalmakcanlılığındoğasıdır.Güzelyaşalmak,cildimizinbulunduğuyaştaensağlıklıvegüzelhalinesahipolmakInstitutEsthederm’inanafelsefesidir.

Pekiciltnedenkırışır?Mimikçizgileri,kazayaklarıveincekırışıklıklarnedenolur?

Öncelikleyaşlanmasürecigenetikveçevreselfaktörlerdenetkilenenkademelibirsüreçtir. Buikisüreçtede, zamaniçerisindecildinyapısındabazıdeğişikliklermeydanagelir.Çevreselfaktörleresıklıklamaruzkalangençciltlerdeyaşlanmabelirtileridahabelirgingözlemlenir.

FOTO YAŞLANMA NEDİR?

Elastin ve kolajen cildin doğasında bulunan lif formundaki yapılardır. Cildi destekleyici görevi olan bu yapılar, çevresel faktörlerden güneş ışınlarına maruz kaldığında zamanla görevlerini yerine getirememeye başlar, yapısı değişir. Cilt gevşeyerek sıkı görünümünü kaybeder. Böylece cilt yüzeyinde kırışıklıklar meydana gelir. Foto yaşlanmada denen bu etki, özellikle güneşin UVAadı verilen zararlı ışınlarından kaynaklanmaktadır. Cildin alt katmanında serbest radikallerin üretimini artıran ve retinol seviyesinin azalmasına sebep olan UVA ışınları, bu sebepten UVA, UV-Aging yani Yaşlanma olarak adlandırılmıştır.

RETİNOL NEDİR?

Retinol,Avitaminininbirtürevidir.Cildingençliğinikoruyabilmesiadına,kırışıklıkoluşumunuönlemek,gözenekgörünümünüazaltmak,cildindaha aydınlıkbirgörünümekavuşmasınısağlamakgibibirçokfaydasıbulunmaktadır.

YÜZ KIRIŞIKLIĞINA NE İYİ GELİR? RETİNOLÜN FAYDALARI NELERDİR?

Yüzkırışıklıklarındankurtulmakmümkünmüdür?Yaşalmanınberaberindegetirdiğidoğalsüreçolan kırışıklık tam olarak yok edilemese de, kırışıklık görünümünü dermokozmetik bakım ürünleri ile azaltmak mümkün.Yaşlanma karşıtıRetinol serum ve kremdermatolojikciltbakımürünlerde kullanılanretinol,cilt serumu formunda kullanılabileceği gibi nemlendirici krem olarak da tercih edilebilir.

Retinol (Avitamini),cildigüçlendirerekkırışıklıkgörünümüveciltdüzensizlikleriniazaltmayı hedefler. A vitamini türevlerinden olan retinol, cildin UV ışınları nedeniyle uğradığı olumsuz etkilerin azaltılmasında da görev alan faydalı moleküllerdendir.

INTENSIE RETINOL SERUM

Kırışıklıkvekolajenkaybıproblemleriiçinretinoliçerenyaşlanmakarşıtıserum.

Intensive Retinol Serum,içerisinde%0.3oranındasafretinolbulundurur.Intensive Molecular Retinol Kırışıklık ve Kolajen Kaybı Karşıtı Cilt Serumunu Keşfet

 • Kolajenkaybınedeniyleoluşanyaşlanmabelirtileriningörünümünüazaltarakcildinsıkılaşmasınayardımcıolur.
 • Kırışıklıkoluşumunuönlemeyihedefler,cildindahagençbirgörünümekavuşmasınadestekolur.
 • Cildinyenilenmesinedestekolur.
 • Kayısıçekirdeğiyağı,yerbademiyağıgibiyağasitleribakımındanzengindir.
 • İçeriğindekikuruyağlarındoğalbesleyiciveantioksidanözelliklerisayesindecildibesler.
 • Sonbaharvekışaylarındakullanımıtavsiyeedilir.
 • Cilditahrişetmez.

KANITLANMIŞ ETKİNLİK

Kırışıklıkveinceçizgileringörünümügözlegörülürorandaazalır: %70*

Ciltdahaeşitbirgörünümkazanır: %90*

* 30gönüllüile28günboyuncadermatolojikgözlemaltındagerçekleştirilenkullanımtesti(olumlucevapyüzdesi).

INTENSIVE RETINOL CREAM

Kırışıklıkvekolajenkaybıproblemlerinekarşıretinoliçerenciltsıkılaştırıcıkrem.

 • Intensive Molecular Retinol Cream anti-aging özellikli cilt sıkılaştırıcı kremi keşfet.Yaşlanmabelirtilerininoluşumunuönlemeyeyardımcıolur,kırışıklıkkarşıtıetkisağlar.
 • Foto-yaşlanmayakarşıetkigösterir.
 • Pürüzsüzciltgörünümünühedefler.
 • Sonbaharvekışaylarındaakşamkullanımıtavsiyeedilir. Gündüz güneşkremiilekullanılmasıönerilir.

KANITLANMIŞ ETKİNLİK

·Cilttekipürüzleringörünümünüazalır: %81*

·Cilttonueşitlenir: %90*

·Kırışıklıkveinceçizgileringörünümündeazalma: %81*

*Dermatolojikgözlemaltındakullanımtesti, 30gönüllü/ 28gün-Fransa

INTENSIVE RETINOL SERİSİNİ DENE

Esthederm Intensive Retinol Cream 50 ml Satın AlEsthederm Intensive Retinol Serum 15 ml Satın Al

KEŞFETMEYE DEVAM ET

Esthederm Intensive Molecular Collection serisinin tamamını incelemek için tıklaProf. Dr. Erol Koç Hyalüronik Asidin Faydalarını Anlatıyor. Hemen TıklaSiyah Nokta ve Gözenekler için Intensive AHA Serisini Keşfet. Hemen tıkla